07-FormRegister

2012Vinterutvalgets beretning 2012

Utvalgets medlemmer

Posisjon              Navn                                                      Lag

Leder                  Ole Johnny Bråthen                           Stasjonskameratene BIL

Medlem              Jan-Olav Presthus                             JIL Trondheim

Medlem              Hans Petter Bredeli                         JIL Trondheim

Medlem              Vegard Tørstad                                 JIL Trondheim

Varamedlem      Roy Kjærnet                                      JBV BIL Oslo

Varamedlem      Tor Brenna                                        JIL Kongsvinger

Varamedlem      Arne Moholdt                                   Rørosbanen BILKort oppsummering av utvalgets aktiviteter

Utvalget har I år representert under årets ledersamling og ved årets to utvidede styremøter samt
under Nordisk mesterskap i langrenn.
Det har i år, ikke vært avholdt noe forhånds annonserte utvalgsmøter, men det har vært
møtevirksomhet under årets jernbanemesterskap, hvor det ble tatt avgjørelser som var nødvendig i
forbindelse med mesterskapet. Likeledes ble det Nordisk Mesterskap i Finland,  avholdt et
møte/drøftinger i forbindelse med neste års jernbanemesterskap. Annen kontakt har foregått via
telefon og elektroniske meldinger.

Norske mesterskap

Årets Jernbanemesterskap I langrenn ble arrangert lørdag 21. Januar på Holla skistadion i Ålen av
Rørosbanen BIL.
Mesterskapet ble avviklet i klassisk med 15 km fellesstart for herrene og 7,5km fellesstart for
damene.
I alle klasser var det 34 påmeldte ved påmeldingsfristens utløp, 16 herrer i kl. B, 3 damer i kl. C, 4
gjester og 11 trimmere og alle stilte til start.
Som tidligere år ble det også i år et meget spennende renn, som ga følgende resultater.

Jernbanemestere ble Erlend Bjerkås JIL Trondheim, Per Erling Myhre JIL Trondheim, Arne Moholdt
Rørosbanen BIL, Harry Sollie JIL Trondheim og Tove Fjorden Ree JIL Trondheim.


Resultater, de tre beste i klassen:

Klasse B 4-5
Navn                                       Lag                                      Tid

1. Erlend Bjerkås                 JIL Trondheim                   44.25 jernbanemester
2. Vegard Tørstad               JIL Trondheim                   45.53
3. Per Jorulf Overvik            JIL Trondheim                   50.06

Klasse B 6-7
Navn                                       Lag                                       Tid
1. Per Erling Myhre            JIL Trondheim                     44.12 jernbanemester

Klasse B 8-9
Navn                                       Lag                                       Tid
1. Arne Moholdt                  Rørosbanen BIL                 42.33 jernbanemester
2. Jan Olav Presthus            JIL Trondheim                    45.00
3. Even Løkken                     JIL Trondheim                    46.46

Klasse B 10-11
Navn                                       Lag                                       Tid
1. Harry Sollie                       JIL Trondheim                    56.25 jernbanemester
2. Olav Kjøl                            JIL Trondheim                     58.25
3. Ole Johnny Bråthen        Stasjonskam BIL            1.18.32

Klasse C 1-3
Navn                                        Lag                                       Tid
1. Anne Gudrun Mork         JIL Trondheim                    37.45

Klasse C 6-7
Navn                                        Lag                                        Tid
1. Tove Fjorden Ree            JIL Trondheim                     30.15 jernbanemester
2. Kristin A.Thommesen     JIL Trondheim                     33.50

Gjesteklasse
Navn                                        Lag                                        Tid
1. Vegard Sivertsgård                                                        48.58
2. Per Olav Lian                                                                   49.32
3. Eivind Moholdt                                                                55.58

NJIF's pokal i klasse B tilfalt Arne Moholt Rørosbanen BIL og  i klasse C Tove Fjorden Ree JIL Trondheim, begge
for beste tid i klasse B og C.

Ettersom det denne gangen   var kun et lag som kunne delta i konkurransen beste 3-mannslag, ble
det ikke utdelt noen vandrepokal denne gangen.

Etter løpet var det bankett med pizza og premieutdeling på Pizzarestaurant.
Et flott arrangement på en topp skistadion, stor ros til arrangøren Rørosbanen BIL.

Nordiske mesterskap

Det var i år tid for et nytt Mesterskap.

Mesterskapet ble avholdt ved Vierumäki sportsinstitutt i Finland, i tiden 1-4. mars.
Deltagende land var Sverige, Finland og Norge, som til sammen stilte med 22 løpere i tillegg til
ledere. I Nordisk mesterskap er det bare herrer som deltar og det konkurreres i 15 km klassisk, 15 km fristil og
4x10 km stafett.
Fra Norge deltok Per Erling Myhre JIL Trondheim, Erland Bjerkås JIL Trondheim, Roy Kjærnet JBV BIL
Oslo, Tor Brenna JIL Kongsvinger, Arne Moholdt Rørosbanen BIL, Jan Olav Presthus JIL Trondheim,
Hans Petter Bredeli JIL Trondheim, Terje Sørensen JIL Trondheim. 
Som ledere representerte Johnny Flatmo fra styret og Ole Johnny Bråthen fra vinterutvalget.

 

Nordiske mestere ble Mika Lankinen FINLAND 15km fristil, Arne Moholdt NORGE 15km klassisk og NORGE i
4x10km stafett.

 

Resultater, de tre beste i klassen:
15km fristil

Navn                                             Land                                       Tid
1. Mika Lankinen                      FINLAND                                38:59
2. Ola Nilsson                             Sverige                                   39:41
3. Per Erling Myhre                  Norge                                     40: 51

Andre Norske plasseringer:
4.Erlend Bjerkås                        Norge                                     41:11
6. Roy Kjærnet                           Norge                                     42:13
9. Tor Brenna                             Norge                                     45:44

 

15km klassisk
Navn                                             Land                                        Tid
1. Arne Moholdt                        Norge                                      43:36
2. Jan Olav Presthus                 Norge                                      47:13
3. Hans Petter Bredeli             Norge                                      47:56

 

Andre Norske plasseringer:
10. Terje Sørensen                    Norge                                      53:29

 

4x10km stafett
Her ble det valgt stilart klassisk på etappe 1 og 2 og skøyting på etappe 3 og 4.

Land                                              Etappetid                            Totaltid
1. Norge lag 1                                                                           1:47:14
Jan Olav Presthus                      27:33
Arne Moholdt                            27:10
Erlend Bjerkås                            26:27
Per Erling Myhre                       26:04

2. Finland lag 1                                                                           1:51:18
Jouko Laitinen                            29:59
Raine Alajääski                          29:39
Mika Lankinen                           24:41
Toni Vainikka                             26:59

3. Sverige lag 1                                                                           1:52:26
Sven-Erik Fjellborg                    28:46
Bror Olofsson                             32:49
Ola Nilsson                                  25:21
Erik Frohm                                  25:30

5. Norge lag 2                                                                              1:54:56
Roy Kjærnet                                27:34
Terje Sørensen                           32:58
Tor Brenna                                  27:10
Hans Petter Bredeli                  27:14

 

Resultater landskamp:
1. Norge      18 poeng
2. Finland      9 poeng
3. Sverige      5 poeng

Mesterskapet ble på alle hold gjennomført på en respektabel måte. Stor ros til det Finske forbundet for vel
gjennomført mesterskap.

Vinterutvalget