07-FormRegister

2013
Vinterutvalgets beretning 2013

Utvalgets medlemmer

Posisjon              Navn                                                          Lag

Leder                  Ole Johnny Bråthen                                Stasjonskameratene BIL

Medlem              Jan-Olav Presthus                                  JIL Trondheim

Medlem              Hans Petter Bredeli                              JIL Trondheim

Medlem              Vegard Tørstad                                      JIL Trondheim

Varamedlem      Roy Kjærnet                                           JBV BIL Oslo

Varamedlem      Tor Brenna                                             JIL Kongsvinger

Varamedlem      Arne Moholdt                                        Rørosbanen BILKort oppsummering av utvalgets aktiviteter

Utvalget har i år representert under årets forbundsting og ved årets to utvidede styremøter samt under
Jernbanemesterskapet i langrenn.
Det har i år ikke vært avholdt noe utvalgsmøter, men det har vært møtevirksomhet under årets
jernbanemesterskap, hvor det ble tatt avgjørelser som var nødvendig i forbindelse med mesterskapet.
Annen kontakt har foregått via telefon og elektroniske meldinger.

Norske mesterskap

Årets Jernbanemesterskap I langrenn ble arrangert lørdag 9. Mars av JIL Kongsvinger ved politihøyskolen
i Kongsvinger.
Mesterskapet ble avviklet i klassisk stil med 15 km fellesstart som gikk over tre runder for herrene.
Det var ingen damer påmeldt.
I alle klasser var det 14 påmeldte ved påmeldingsfristens utløp, 14 herrer i kl. B.
På grunn av sykdom stilte 13 av disse til start.
Som tidligere år ble det også i år et meget spennende renn i -4 grader og lett snø.

Jernbanemestere ble i kl. B 4 - 5, Ola Skeid, JBV Forsyning Øst, i kl. B 6 - 7, Roy Kjærnet,
JBV BIL Oslo, i kl. B 8 - 9, Jan Olav Presthus, JIL Trondheim.
NJIF`s pokal ble tildelt Jan Olav Presthus for beste tid.Resultater:

De tre beste i hverklassen:

Klasse B 4 - 5
Navn                                      Lag                                       Tid

1. Ola Skeid                         JBV forsyning Øst              46:26 jernbanemester
2. Erlend Bjerkås               JIL Trondheim                    47:02
3. Vegard Tørstad             JIL Trondheim                    Startet ikke på grunn av sykdom

Klasse B 6 - 7
Navn                                      Lag                                       Tid
1. Roy Kjærnet                   JBV BIL Oslo                       44:58 jernbanemester
2.
Tor Brenna                     JIL Kongsvinger                 47:22
3.
Per Erling Myhre           JIL Trondheim                   49:50

Klasse B 8 - 9
Navn                                      Lag                                       Tid
1. Jan Olav Presthus           JIL Trondheim                   44:57 jernbanemester
2. Arne Moholdt                 Rørosbanen BIL                44:59
3. Even Løkken                    JIL Trondheim                   45:45

Etter løpet var det bankett med mat og premieutdeling på Tavernaen i Kongsvinger.
En stor takk til JIL Kongsvinger som tok på seg mesterskapet og sørget for en fin avvikling,
med fine løyper, hyggelig sosialt samvær med god mat og fine premier.

Internasjonale mesterskap

Det har i år ikke vært noen deltagelse i internasjonale mesterskap.

Vi takker alle som viste interesse for årets Jernbane mesterskapet og ønsker dere lykke til under neste
års mesterskap.

Vinterutvalget