07-FormRegister

Vinterutvalgets historie


Opp igjennom årene har flere idretter enn langrenn, rinkbandy, spesiellt hopp, kombinert og skøyter sortert under Vinterutvalget.
Håndball, bordtennis og bowling har nå egne utvalg.


Jernbanemesterskap   Årsberetninger   Statistikker


I Forbundets 50 års jubileumsberetning for tiden 1970-1995 skrives det om:

Vinterutvalget 


Vinteridretten har hatt jevnt gode resultater, både nasjonalt og internasjonalt. I de tradisjonelle 
Øvelsene, som langrenn, har aktiviteten blitt mindre, mens det har kommet til en ny populær gren,
rinkbandy.
Det er langrenn, 5 km for damer og 20 km herrer, pluss en gjesteklasse og rinkbandy som pr. i dag
sorterer under Vinterutvalget. Innenfor langrenn finnes det i overkant av 10 lag, med 25-30
deltakere, hvor det er svært få damer. Rinkbandy er populært. Det første Jernbanemesterskap ble
avholdt i 1991, som et prøvemesterskap.
Offisielt JM ble arrangert av JIL Halden året etter og hadde 11 deltakende lag. Første
jernbanemestere ble JIL Drammen.

Felleskap, men damene uteble

- Helt fra midten på 60-tallet og fram til 1982 var det meget god deltakelse i
Jernbanemesterskapene på ski, forteller Odd Skaret, leder av Vinterutvalget. Han sitter sammen
med tre andre sentrale "old boys" og tenker tilbake. Det er Jan Voje, Olav Martinsen og Arne
Selnes. De forteller om en meget godt sammensveiset gjeng, som så fram til et hvert
jernbanemesterskap med glede. - Vi var gode venner, men på startstreken var det blodig alvor,
forteller Arne Selnes. Den store damedeltakelsen uteble. Dette var "guttas" idrett. - Det har alltid
vært vanskelig å få med seg damene i vinteridretten. På begynnelsen av 70tallet ble det jobbet
aktivt for å få flere med seg, men det viste seg at sommeridretten appelerte mer til damene, forteller
Jan Voje. De forteller videre om internasjonale jernbanemesterskap hvor Norge giorde det svært
godt. Både i 1990 og 1994 vant de stafettene og fikk gode plasseringer på 15 km. I 1994 var den
norske troppen i Sveits. Der forteller "gutta" at de ikke bare vant stafetten, men også festen etterpå.
De diktet en sang som de opptrådte med på kvelden.


Gullsangen (mel. Rosenborgsangen)

I Leukerbad i Laukerbad                I Leukerbad i Leukerbad
var USIC mesterskap                     vi tok et skikkelig bad
Vi gikk på ski og hadde gli             gutta ble kåt og glad
og gutta ble så glad                       og vi sa "come again"
"Finna" datt og Arne skvatt            for ingen banker Norge da
og Norge var forbi                          og hei og hei og hei og hå
Vi reiste oss og gullet ble vårt        For ingen banker Norge da
og hei og hei og hå                        og hei og hei og hei og hå

Nytt regelverk, nye grener
I 1982 skjedde flere ting som fikk innvirkning på vinteridretten. I Leningrad, USIC, ble det for siste
gang arrangert spesielt hopp og kombinert. Det ble vedtatt et nytt reglement. Flere av grenene som
ble borte var grener som var spesielt populære i Norden. I tillegg var nyrekrutteringen begynt å
dale. NSB hadde vedtatt inntaksstopp.
Vinteridretten var i motvind. Her hjemme ble JM i spesialhopp/ kombinert arrangert siste gang i
Trondheim 1987. Da var 105 påmeldt fra 19 lag. I JM i 1985 utgikk 3 ganger 5 km stafett og inn
kommer to nye distanser:
30 km herrer og 10km damer. Det året ble JM holdt over to dager. I 1993 ble det innført 20 km for
herrer og 5km for damer. Etter at NSB innførte inntakstopp, økte også problemene med å få
permisjon for å delta i JM.


Jubileumsåret
Styret i jubileumsåret består av Odd Skaret fra JIL Oslo som er leder. Styremedlemmene er Jan
Voie, JIL Skien og Nils Kattem, Marienborg BIL. Vararnedlemmer er Dagfinn Stangnes, JIL
Kongsvinger og Magne Gunnar Høgsveen JIL Hamar. Opp igjennom årene har flere idretter enn
langrenn og rinkbandy sortert under Vinterutvalget. Håndball, bordtennis og bowling har nå egne
utvalg. JM på skøyter ble avlyst i 1979 og har siden ikke vært arrangert.


Kari-Sofie Jenssen
Den norske troppen fra USIC- mesterskapet på Hamar 1990.
Øverst f.v. Jan Voie, Vidar Asbjømsen, Per Torgersen, Arne Moholt og Jerker Eid.
Nederst f.v. Leif E. Rekstad, Nils Kattem, Odd Skaret, Jan Olav Presthus og Terje Bergstrøm.

JM-mestere i rinkbandy 1995 var JIL Kongsberg.
V.f: Dag Foss, Geir Hanssen og Odd Støen.
V.b: Øyvind Gurholt, Dag Austad, Ove Carstensen, Jan Aas og Lusiano Frydenheim.