07-FormRegister

Kontakt oss

NJIF - Norsk Jernbane Idrettsforbund
Postadresse:
Norsk Jernbane Idrettsforbund
Postboks 788, Sentrum
0106 OSLO

E-post til styret sendes til: Sekretæren

Besøksadresse/internadresse:
Stortorvet 7