07-FormRegister

Utvalg

NJIF innehar 11 utvalg med hvert sitt aktivitetsområde. Hvert utvalg er organisert med en leder og med minst to medlemmer.

Utvalgene er ansvarlige for å skaffe arrangører til JernbaneMesterskapene (JM) og bistå dem med arrangementet. Mer informasjon om det enkelte utvalg finner du ved å hente frem det aktuelle utvalget.