07-FormRegister

2005

Beretning for NJIF`s vinterutvalg for 2005

Vinterutvalget har etter årets forbundsting, bestått av følgende personer:

Leder:            Ole Johnny Bråthen

Medlem:         Jan Olav Presthus

Medlem:         Sven Johannessen

Medlem:         Leif Erik Rekstad

Varamedlem:  Dagfinn Stangnes

Varamedlem:  Njål Svingheim

Varamedlem:  Trond Cato Martinsen

Aktiviteter i utvalget, er for tiden ski(langrenn) og Rink Bandy.

Årets JM- ski i vinter, ble pågrunn av snømangel, avlyst. Det vil i November, den 18-20,
bli arrangert skisamling med innlagt JM og uttagning av et deltagerlag til USIC i Italia i
2006.


Neste års JM, har JIL Kongsvinger sagt seg villig til å arrangere.

Når det gjelder Rinkbandy, så er det kun Halden har et blandet lag i serie.For
Vinterutvalget

Ole Johnny Bråthen
Leder
Beretning fra Vinterutvalgets skisamling med innlagt JM på

Røros 18 - 20 November 2005

Ettersom årets JM-ski, som skulle vært avholdt i februar av JIL Kongsvinger, ble avlyst pågrunn av snømangel, ble det i løpet av våren og sommeren, sett på flere alternativer til ny avvikling av mesterskapet, som også skulle danne uttak av mannskap for deltagelse USIC-langrenn i 2006.

Resultatet, ble at vinterutvalget med Jan-Olav Presthus som koordinator planla en skisamling på Røros, hvor planen var skitrening med innlagt JM for 2005.

Invitasjon til samlingen, foregikk på samme måte som for JM, skriftlig invitasjon til lag og potensielle deltagere.

Ved påmeldingsfristens utløp, var det 19 personer som ønsket å delta på samlingen.

Som under andre arrangement, så er det noen som må melde forfall, men det var likevel 17 løpere som stilte til start, 15 aktive herrer, 1 gjest og 1 aktiv dame.

Program for helgen:

Det var valgfritt fremmøte på fredag for de som skulle være med på hele samlingen, noen kom så tidlig, at de rakk en treningstur før innkvartering på idrettsparken og sosialt samvær på kvelden.

Lørdag formiddag, etter frokost og et kort møte i utvalget, var det avreise til start for JM-ski.

Etter forholdene i ukene i forkant og snømengder, må vi si oss fornøyd med resultatet av mesterskapet.

Jernbanemestere ble:

 

 

 

I kl. 1-4

Tor Brenna

 

JIL Kongsvinger

I kl. 5-7

Arne Moholdt

Rørosbanen BIL

I kl. 8-9

Even Løkken

JIL Trondheim

I kl. 10-12

Odd Halseth

JIL Steinkjer

Beste tremannslag ble, JIL Trondheim ved:

Jan-Olav Presthus

Even Løkken

Leif Erik Rekstad               Resultatlisten som vedlegges danner grunnlag for uttak til USIC
  

De uttatte er:

Arne Moholdt

Rørosbanen BIL

Roy Kjærnet

JBV BIL Oslo

Jan-Olav Presthus

JIL Trondheim

Even Løkken

JIL Trondheim

Leif Erik Rekstad

JIL Trondheim

Per Erling Myhre

JIL Trondheim

Tor Brenna

JIL Kongsvinger

Gunnar Skånøy

JIL Trondheim

På kvelden var det markering av resultatene og forbundets 60 år`s dag.

På søndag etter frokost, ble det tid til for de fleste en god treningstur, før lunsj og hjemreise.

Økonomisk, gikk samlingen med et underskudd på kr. 3.212,-. Regnskap vedlegges.

Vinterutvalget takker alle, som gjorde at det ble en trivelig helgesamling

For

NJIF`s Vinterutvalg

Ole Johnny Bråthen

Leder.