07-FormRegister

2007

Beretning år 2007 for NJIF`s vinterutvalgVinterutvalget har etter årets forbundsting, bestått av følgende personer:

Leder:           Ole Johnny Bråthen      Stasjonskameratene BIL

Medlem:        Jan Olav Presthus        JIL Trondheim

Medlem:        Sven Johannessen       JIL Hamar

Medlem:        Dagfinn Stangnes         JIL Kongsvinger

Varamedlem: Per Erling Myhre          JIL Trondheim

Varamedlem: Hans Petter Bredeli      JIL Trondheim

Varamedlem: Per Morten Berggren   JIL Trondheim

Utvalget har for tiden på plan, følgende aktiviteter, ski(langrenn) og Rink Bandy, men
Rink Bandy er det fortiden få lag innen NJIF, som bedriver. Aktiviteten ligger fortiden på
is.

Det har vært avholdt et utvalgsmøte, øvrig kommunikasjon har foregått via telefon, post,
epost og sms.


Årets JM-langrenn, ble avholdt 3. Februar fra R.O.S.`s skianlegg på Spikkestad.
Stasjonskameratene BIL sto som arrangør.

Damene gikk 6km og Herrene 15km.
Jernbanemestere, ble kåret i kl C 4-7 og B 4-7, Sigrun Nygård JBV BIL Oslo, Tid: 27:49
og Vegard Tørstad JIL Trondheim, Tid: 50:06.
Disse ble også tildelt NJIF`s pokal.

Øvrige deltagere var:

Kl C 4-7 Cicilie Laugerud     JIL Oslo           Tid: 28:46

Kl B 4-7 Tore Fagervold      JBV BIL Oslo    Tid: 62:16
Kl B 4-7 Steinar Danielsen   JBV BIL Oslo   Tid: 66:39


Neste års JM har JBV BIL Oslo sagt seg villig til å arrangere.

Løpere fra vår sørligste landsdel, har deltatt på Vinterutvalgets barmarksamling, i høst,
26-28. Oktober i Torsby i Sverige. Hvor vi fikk muligheter til også å trene på snø i
skitunnelen.

Følgende var deltagere:

Tor Brenna                JIL Kongsvinger
Steinar Myrabø          JBV BIL Oslo
Roy Kjærnet              JBV BIL Oslo
Cicilie Laugerud        JIL Oslo
Ole Johnny Bråthen   Vinterutvalget/Stasjonskameratene BIL


For
Vinterutvalget
Ole Johnny Bråthen
LederReferat fra utvalgsmøte i NJIF`s vinterutvalg

 

Til årets JM-orientering og Terrengløp, hvor det var store muligheter for at en del av utvalgets medlemmer/varamedlemmer ville stille opp, ble det planlagt og innkalt til utvalgsmøte. Møtet var planlagt avholdt i løpet av lørdagen.

Planlagt Saksliste:

  1. 1.     Forbundsting 2007(Referat)
  2. 2.     Arrangement, Hokey Pockey og Skøyter(årets)
  3. 3.     Neste års JM.
  4. 4.     Forberedelser til Nordisk/USIC.
  5. 5.     Eventuelt

Referat:

Lørdag  19. Mai 2007 fra kl. 12:30 - 13:30, før og etter premieutdeling i individuelt O-JM ble utvalgsmøte for vinterutvalget avholdt, på Saupstad skistadion, Heimdal.

Hele utvalget med varamedlemmer var innkalt, men møtet ble avholdt med Jan-Olav Presthus og Ole Johnny Bråthen som fremmøtte. I tillegg hadde vi innspill fra/som gjester Johnny Flatmo og Vegard Tørstad.

 1.     Leder av utvalget mente det burde sees litt på de nye klasseinndelingene, spesielt de to første kl. hvor det er på det meste nesten 20års forskjell i klassene.

         Konklusjonen ble, at det ville være en mulig forlslagsoppgave for oss fram til neste ting.

Leder ønsket også å lufte forholdet til utvalgets/styrets nye forslag, vedr. avvikling av et mesterskap. Dette med henblikk på hvilken del av Norges Skiforbunds reglement vi skulle ta hensyn til, lengder og innlegging i andre arrangement, f.eks i turrenn.

Historisk, var det opprinnelige forslag fra utvalget å redusere løypelender fra 20 til 15km. Etter det nye forslag står utvalget fritt til å velge lengde og stilart.

Konklusjon: At vi kanskje har en oppgave å påse, at evt. turrennsløyper som blir valgt ikke går over stokk og stein, type turrenn JM legges i og at 42km kanskje er i lengste laget for et JM, tas til etterretning

 2.         Et evt. brev til styre, hvor utvalget foreslår at det heller ikke i år blir avholdt JM i Rinkbandy og skøyter.

Vedtak: Leder tar seg av dette. Saken ble tatt opp under NJIF`s utvidede styremøte, og det ble bekreftet at det skulle være i orden for lang tid fremover.

 3.         Neste års JM-langrenn har JBV BIL OSLO sagt seg villig til å arrangere.

Vedtak: Det var enighet om, at JBV BIL OSLO tildeles neste års JM. Utvalgsleder sender bekreftelse. Tid for arrangementet er ennå ikke fastsatt. Tidspunkt for JM, avgjøres etter tidspunkt for et evt. Nordisk skimesterskap til neste år er fastsatt.

 4.         Det ble vedtatt at det var på tide å forberede til evt. uttak til Nordisk og USIC.

Foreløpig gjennomføring: Gjennom lagene ved brev/epost, inspirere/informere aktuelle kandidater(utvalgsleder tar seg av dette). Hver enkelt av oss informerer/promoterer ovenfor allerede kjente utøvere. Jan-Olav var spesielt interessert  i å ta seg av Trønderne.

 5.        Det ble ikke tatt opp noe spesielt under eventuelt, bare litt generelt prat.

 Ole Johnny Bråthen

Referent