07-FormRegister

2017

JM i Maraton arrangeres lørdag 17. juni - start kl 11:00 ved Lyns klubbhus på Kringsjå i Oslo

PÅMELDING: Innen onsdag 7.juni ved mail til Roger Amundsen, epost: rojoh4@hotmail.com. Alle JM-deltagere må være medlem med betalt kontingent for 2017 av et idrettslag tilknyttet NJIF. Dersom dette ikke er på plass innen påmeldingsfristen, strykes påmeldingen. Du blir plassert i riktig klasse i JM ihht NJIFs regelverk, samt i Nordmarka Skogsmaraton sin klasseinndeling. Regner du med å bruke mer enn 6 timer sier du fra ved påmelding. Da blir starttidspunkt kl. 09.00, og du får ikke registrert tid dersom du fullfører under 5 timer. Etter 7. juni blir det ikke mulighet til å melde seg på til JM.
LØRDAG 17. JUNI – START KL. 11.00 VED LYNS KLUBBHUS PÅ KRINGSJÅ I OSLO

Invitasjon til JM i maraton 2017