07-FormRegister

2012 - Nordal skole, Drammen

2012 - Nordal skole, Drammen
Jernbanemesterene: Arnt-Ove Fordal, Marion Nilsen, Trond Johannesen, Tom Helsinghof Per Anker Andersen og Geir Asbjørn Nilsen
2012 - Nordal skole, Drammen
Vinnere av lagkonkurransen Jbv BIL Oslo: Leif A. Brandal, Morten Jordheim og Arnt-Ove Fordal sammen med leder av Forbundet