07-FormRegister

Jernbanemesterskap

Utdrag fra lovverket:

I jernbanemesterskapet i Orientering benyttes følgende

løpslengder med stipulerte vinnertider:
Kl. 1 ‑ 9 B:       Stipulert vinnertid 40 min, maks 5 km løypelengde.
Kl. 10‑12 B:     Stipulert vinnertid 35 min, maks 3,5 km løypelengde.
Kl. 1 ‑ 12 C:     Stipulert vinnertid 35 min, maks 3,5 km løypelengde.

I tillegg til det individuelle løpet arrangeres det jernbanemesterskap i stafett‑orientering således:
- 3 etapper á 2–3 km.
- Lagene må ha løpere av begge kjønn.
- Stafettlag med løpere fra flere klubber teller i konkurransen, men ikke om tittelen Jernbanemester.
- For størst mulig deltagelse kan arrangøren innby til lag med andre kombinasjoner, men disse konkurrerer ikke om jernbanemesterskapet.

Jernbanemestere kåres ifølge bestemmelser i art. 2.1.10.

I tillegg arrangeres en lagkonkurranse for beste 3‑mannslag i kl. B 1‑9.

Norges Orienteringsforbunds konkurranseregler følges til enhver tid.


Klasseinndelingen er:

Kl. B (bedriftsutøvere menn) og
kl. C (bedriftsutøvere kvinner)

 Klasseinndelingen som følger kalenderåret er:
Kl. 1-3              16‑29 år
Kl. 4-5              30‑39 år
Kl. 6-7              40-49 år
Kl. 8-9              50‑59 år
Kl. 10-11          60‑69 år
Kl. 12-              70 år og over

Gjelder både damer og herrer. 

Ved liten deltakelse kan arrangøren med utvalgets tillatelse slå 2 eller flere aldersklasser sammen.