07-FormRegister

2010


Resultater 2010

Arrangør for Jernbanemesterskap i Langrenn 2010 var JIL Hamar og sted var
Brumund Fjellstue ved Brumund Sætra, dato var Lørdag 11. Desember.

Dagen opprandt med nysnø og 2-3 grader minus og med 13 påmeldte, men 12
løpere stilte til start. Alle herrer, 11 i JM-klasser og 1 i trim.
Etter løpet ble det premieutdeling og noe å bite i og på kvelden bankett for de,
som overnattet.


Jernbanemestere ble:

Klasse        
Kl.4-5
Vegard Tørstad         JIL Trondheim                   33.02

Kt.6-7
Roy Kjernet                JBV Bil Oslo                      31.29

Kt.8-9
Arne Moholdt             Rørosbanen Bil                 30.40

Kl. 10-11
Ragnar Jensen           JIL Hamar                          39.24

NJIF's pokal tilfalt Arne Moholt Rørosbanen BIL

Beste 3-manslag ble JIL Trondheim, med to napp i vandrepokalen.
Laget besto av:
Vegard Tørstad, Leif Rekstad og Jan Olav Presthus          1.39.14

Utvalget takker arrangør for et godt avviklet mesterskap.
Resultater Jernbanemesterskap Langrenn 11. Desember 2010

Komplett resultatliste.

Antallp åmeldte1: 3
Antall startende:  12
Antall fulførle:      12

Klasse      Navn                                   Lag                                                   Tid
Kt. 4-5
1.           Vegard Tørstad                    JIL Trondheim                                   33.02 Jernbanemester
2.           Tor Brenna                           JIL Kongsvinger                                35.33
3.           Lars Leiren                           JIL Oslo S                                         50.19

Kt.6-7
1.           Roy Kjernet                           JBV Bil Oslo                                      31.29 Jernbanemester
2.           Knut Atle Andersen               JIL Trondheim                                   39.01

Kt.8-9
1.           Arne Moholdt                         Rørosbanen Bil                                30.40 Jernbanemester
2.           Jan Olav Presthus                 JIL Trondheim                                   30.56
3.           Leif Erik Rekstad                   JIL Trondheim                                   33.46
4.           Even Iøken                            JIL Trondheim                                   34.22

Kl. 10-11
1.           Ragnar Jensen                      JIL Hamar                                         39.24 Jernbanemester
2.           Ole Johnny Bråthen               Stasjonskameratene BIL                  59.44

Kl. Trim
              Harry Øye                              Nettbuss Drammen

NJIF's pokal tilfalt Arne Moholt Rørosbanen BIL

Beste 3-manslag ble JIL Trondheim, med to napp I vandrepokalen.
Laget besto av:
Vegard Tørstad, Leif Rekstad og Jan Olav Presthus                                  1.39.14