07-FormRegister

Sommerutvalget


Sommerutvalget arbeider med sommeridrett og har som hovedoppgave å koordinere jernbanemesterskap i orientering, sykkel, maraton (42 km) og terrengløp (5-10 km).
Vi bistår også ved deltakelse i internasjonale jernbanemesterskap (USIC). Høsten 2018 har vi sendt lag fra Norge til USIC Maraton i Praha, og USIC Sykkel i Bikaner, India.

For kommende arrangementer og mesterskap, vennligst se aktivitetskalenderen. Den oppdateres etterhvert som mesterskapene planlegges. Resultater og øvrig historikk finnes på disse sidene.

Invitasjoner til jernbanemesterskap publiseres også på facebook, og via e-post ut til lederene i alle lag tilsluttet NJIF.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til jernbanemesterskap!

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål eller innspill.


NJIF's oppgave er å skape sunne aktiveter blant alle ansatte i Jernbanefamilien, og å skape gode sosiale relasjoner på tvers av organisasjonsgrensene i Jernbanen.  Sommerutvalgets oppgave er å forvalte dette for de aktivitetene vi har på programmet. Hovedaktiviteten er å koordinere et årlig Jernbanemesteskap (JM, Norgesmesterskap for jernbaneansatte) i hver gren, og her er bredden og de sosiale aspektene viktigere enn topp plasseringer.  Som en "gulerot" for de som deltar på JM er det muluigheter for å kvalifisere seg til internasjonal deltagelse.