07-FormRegister

2017

Jernbanemesterskapet 2017 ble avhold i Hamar 24-26. november.

Det var påmeldt 13 deltakere, med pga. sykdom deltok 12 spillere. Det var tre helt nye spillere i mesterskapet, og en som hadde vært med de siste 20 år. Det var meget hyggelig og flott stemning under turneringen. Det så ut som om de nye trivdes godt i lag med oss, som har deltatt i JM gjennom en mannsalder. Den eldste detok for 51. gangi JM.

Jernbanemester 2017 Bjørn Egede-Nissen

Ikke uventet tok Bjørn Egede-Nissen seieren i klasse Mester og ble Jernbanemester. Nummer to ble Yngve Edvardsen.

I klasse 1 ble Bjørn Bergersen vinner. Nummer to i klassen ble Bjarne Gjelland, som var med for første gang.

I klasse 2 ble Asle Iversen vinner.

Resultatliste