07-FormRegister

Vinterutvalget

Vinterutvalget


Velkommen til vinterutvalgets nettside.

Vinterutvalget har Jernbanemesterskap i langrenn som aktivitet
og tar hvert annet år, ut deltagere til internasjonale Jernbanemesterskap.
Se under aktivitetskalender eller mesterskaper for når mesterskapene blir avholdt.

 Årsberetning   Vinterutvalgets historie   Lenker


Medlemmer av Vinterutvalget:

VERV NAVN TELEFON EPOST LAG
Leder Ole Johnny Bråthen 901 55 788 ol-j@online.no St.kameratene BIL
Medlem Vegard Tørstad 936 42 134 vegard.torstad@nsb.no JIL Oslo
Medlem Roy Kjærnet 916 50 003 roy-kjae@online.no
Roy.kjaernet@banenor.no 
JIL Oslo
Medlem Arne Moholdt 918 08 891 arne.moholdt@gauldalen.no JIL Trondheim
Varamedlem Tor Brenna 918 59 883 t-brenna@online.no JIL Kongsvinger
Varamedlem Erlend Bjerkås 477 53 555 erlend.bjerkaas@gmail.com JIL Trondheim
Varamedlem Christopher Wannebo 952 30 133 cwannebo@gmail.com Marienborg BIL