07-FormRegister

Årsberetning

Vinterutvalgets beretning 2021

Vinterutvalgets beretning er skrevet etter utvalgsleders erfaringer i året 2021 og er beskrevet nedenfor.

Utvalgets medlemmer

Posisjon Navn Lag
Leder Ole Johnny Bråthen Stasjonskameratene BIL
Medlem Vegard Tørstad JIL Oslo
Medlem Roy Kjærnet JIL Oslo
Medlem Arne Moholdt JIL Trondheim
Varamedlem Tor Brenna JIL Kongsvinger

Vinterutvalget har langrenn som aktivitet.

Pågrunn av koronapandemien har det ikke vært forsøk å avholde noe utvalgsmøter, men det har ellers vært kontakt via elektroniske meldinger.

Utvalgets medlemmer og varamedlem skal også ha fått tilsendt all post som utvalget har mottatt fra forbundsstyret.

Vinterutvalget har vært representert ved leder, under årets Forbundsting.

Norske mesterskap

Mesterskapet ble avlyst, grunnet for liten påmelding.

Ettersom det var restriksjoner på å arrangere arrangement, tidligere på året, grunnet Corona pandemien ble det forsøkt å få avholdt Mesterskapet i November.

Årets Jernbanemesterskap ble forsøkt arrangert lørdag 27. November 2021 av Vinterutvalget på Dombås skiarena, Dombås, men det var liten påmelding i alt 3 løpere og etter rådslagning i utvalget, tok vi avgjørelsen om å avlyse mesterskapet for 2021 og ikke prøve på nytt, men heller konsentere oss på Jernbanemesterskapet i 2022.


VinterutvalgetVinterutvalgets beretning 2022Vinterutvalgets beretning er skrevet etter utvalgsleders erfaringer i året 2022 og er beskrevet nedenfor.Utvalgets medlemmer

Posisjon Navn Lag
Leder Ole Johnny Bråthen Stasjonskameratene BIL
Medlem Vegard Tørstad JIL Oslo
Medlem Roy Kjærnet JIL Oslo
Medlem Arne Moholdt JIL Trondheim
Varamedlem Tor Brenna JIL Kongsvinger

Vinterutvalget har langrenn som aktivitet.
Det har vært kontakt innad I utvalget via elektroniske meldinger.
Utvalgets medlemmer og varamedlem skal også ha fått tilsendt all post som utvalget har mottatt fra Forbundsstyret.
Vinterutvalget har vært representert ved Moholdt, under årets Jernbanemesterskap i Langrenn.

Norske mesterskap

Årets Jernbanemesterskap ble arrangert lørdag 26. Februar 2022 av JIL Trondheim på Nilsbyen Skistadion, Trondheim, denne gangen var det 8 påmeldte i kl. B1-9, 3 påmeldte i kl B10-12, 1 påmeldt i kl C4-6 og 1 påmeldt i kl Gjest/trim.
Det var fine forhold i flotte løyper, skjørt opp av Trondheim Bydrift, -/+ 1grad, men ingen nedbør.
Til stsrt var det forfall fra 4 løpere, dette på grunn av Corona pandemien og renn i Vinterferien.
Det ble likevel et fint Mesterskap, med påfølgende premieutdeling.

Startliste/Resultatliste JM Langrenn 26.02.2022

Herrer: Kl. B    
Klasse 1-3    Tid
Andreas L. Skjefte JIL Tr.heim DNS
Magnus Sandnes JIL Tr.heim 26.37
     
Klasse 4–6    
Thomas Lillevestre JIL Tr.heim 27.30
Justin Engan JIL Tr.heim 26.37,5
Joachim Moholdt JIL Tr.heim 27.14
Arnt Ove Fordal Banenor Oslo DNS
Bjarne Gjelland JIL Oslo 38.41
     
Klasse 7–9    
Per Erling Myhre JIL Tr.heim DNS
     
Klasse 10–12    
Arne Moholdt JIL Tr.heim 26.55
John Ivar Mogseth JIL Tr.heim 40.07
Harry Sollie JIL Tr.heim DNS
Klasse Damer 4-6
Mona Opsahl JIL Tr.heim 39.04
     
Gjesteklasse    
Kari Reistad Klæva  JIL Oslo
   

Beste løper ble Magnus Sandnes JIL Trondheim
Jernbanemester blei klasse B 4-6 Justin Engan JIL Trondheim og i klasse B10-12 Arne Moholdt

En takk til JIL Trondheim!

Vinterutvalget