07-FormRegister

2006

Beretning for NJIF`s vinterutvalg for 2006Vinterutvalget har i år, bestått av følgende personer:

Leder:            Ole Johnny Bråthen     Stasjonskameratene BIL

Medlem:         Jan Olav Presthus       JIL Trondheim

Medlem:         Sven Johannessen      JIL Hamar

Medlem:         Leif Erik Rekstad         JIL Trondheim

Varamedlem:  Dagfinn Stangnes       JIL Kongsvinger

Varamedlem:  Njål Svingheim            JBV Bil Oslo

Varamedlem:  Trond Cato Martinsen Stasjonskameratene BIL

Aktiviteter i utvalget, er for tiden ski(langrenn) og Rink Bandy.

Det har vært avholdt et utvalgsmøte(på Dombås), øvrig kommunikasjon har forgått via
telefon, post, epost og sms.

NJIF med vinterutvalg har i tiden 8-14. Januar deltatt i det 17ende USIC mesterskap i
Langrenn, med følgende deltagere:

Løpere:
Arne Moholt               Rørosbanen
Roy Kjernet               JBV BIL OsloS
Jan-Olav Presthus     JIL Trondheim
Even Løkken             JIL Trondheim
Leif Erik Rekstad       JIL Trondheim
Per Erling Myhre       JIL Trondheim
Tor Brenna                JIL Kongsvinger
Gunnar Skånøy         JIL Trondheim

Ledere:
Johnny Flatmo           Leder NJIF
Ole Johnny Bråthen   Leder vinterutvalget

Odd Skaret                Turist

Omtale/beretning følger, evt. se vedlegg: Noen resultater fra USIC-Langrenn 2006-.doc


Årets JM- ski i vinter, ble pågrunn av liten deltagelse, avlyst av JIL Kongsvinger.
Ettersom det i NJIF`s regelverk står, at JM skal arrangeres hvert år, så tok utvalgsleder
med dette som grunnlag og for å holde utvalget i gang, på eget initiativ å arrangerte et
nytt JM.

Beretning følger:

Resultater fra JM-Langrenn 2006

Som arrangør av årets JM-langrenn inviterte JIL Kongsvinger til mesterskap 18. Februar.
Dessverre fant arrangøren det nødvendig å avlyse årets JM, dette fordi det var få påmeldte løpere.

Ettersom JM skal arrangeres hvert år, tok vinterutvalgets leder initiativet til et nytt JM. Nytt
arrangement ble bestemt avviklet 4. Mars og invitasjon ble sendt lag og aktuelle deltagere innen
NJIF.

Dessverre var det enda færre, som meldte sin interesse denne gang, men årets JM i langrenn ble
avviklet med en deltager, som gikk tre runder a 5,8km. Arrangementet ble avviklet fra Årkvisla i
Lier.

Ettersom det bare var en løper, kunne det ikke kåres noen Jernbanemester, men han vant
selvfølgelig sin klasse.

Navn:                  Lag:               Kl:      Tid:
Magnus Billing    JBV BIL Oslo   A       1:01:47


Opplegg og rammen rundt mesterskapet, ble ikke akkurat som planlagt, men vi tok oss tid til litt
sosialt etter løpet, med en prat, drikke og litt å spise.

Neste års JM, har Stasjonskameratene BIL sagt seg villig til å arrangere.

Når det gjelder Rinkbandy, er det bare Halden som har et blandet lag i serie.

Under vårt utvalgsmøte ble det foreslått endringer i noe av regelverket, som omhandler
vinterutvalget, blant annet å legge Rinkbandy på is i en periode.For
Vinterutvalget

Ole Johnny Bråthen
Leder
Referat fra utvalgsmøte i NJIF`s vinterutvalg

 Lørdag 23. 09.06 , fra kl. 13:00, ble utvalgsmøte for vinterutvalget avholdt  på Trolltun på Dombås.

Hele utvalget var innkalt, men møtet ble avholdt med Leif Erik Rekstad og Ole Johnny Bråthen som fremmøtte og med telefonkontakt, med Sven Johannessen og Jan-Olav Presthus.

 1.     Neste års arrangement

a)     Arrangementskomiteen for neste års JM-Ski er selvoppnevnt og består i første omgang av Trond Cato Martinsen og Ole Johnny Bråthen, som tar sikte på å arrangere for Stasjonskameratene BIL, evt. Flytoget BIL eller vinterutvalget.

Dato for arrangementet er satt til:  3.(3-4) februar 2007.

b)    Etter samtale med Sven Johannessen, så er det bare JBIL Halden, som er aktive innen Rink Bandy. Det er derfor ikke noe grunnlag for å arrangere et JM.

 2.     Kommende års arrangement

a)     Leder har på eget initiativ via Forbund og med tidligere skriv som grunnlag, sendt invitasjon til Njif`s lag, om å påta seg et SkiJM.
Foreløpig er det bare JIL Trondheim, som har påtatt seg et Jm i 2009. Forhåpentlig har vi, om ikke så lenge en ny arrangørplan over flere år ferdig.

b)    Etter kontakt med Sven Johannessen(kontakt person for Rink Bandy), er det enighet om å sende et forslag til forbundstinget i 2007, om å legge Rink Bandy på is, f.eks. i 2 år for å se om interessen tar seg opp.

 3.     Gjennomføring av arrangement

 Det ble pratet litt om hva utvalget gjør før og under JM, og vi kom fram til dette:

  • ·       Finne arrangør, tid og sted. Unngå stevnekollisjoner.

For å påvirke nye arrangører var det enighet om, at dette var leders oppgave, evt. også delegere til gruppas

medlemmer.

  • ·       Det var enighet om, at når en arrangør var funnet, så må vi komme med en skriftlig tilbakemelding, med div. Info og oppfordringer. Vet ikke om det er noe som allerede finnes.

Legger i allfall ved et forslag.

  • ·       Leder, evt. et av medlemmene representerer under JM m.m.
  • ·       Leder, evt. representanten kvalitetssikrer arrangementet og bistår hvis nødvendig.
  • ·       Om mulig, neste års arrangør klar ved årets JM`s avsluttning.

 4.     Ledersamling

Det ble referert til besvarelsene fra gruppearbeidene under siste ledersamling.

For å om mulig øke deltagelsen, kunne vi se litt på bl.a distribusjon og markedsføring.

  • ·       Innbydelse via internett, internblad, oppslag og til lagene.
  • ·       Oppfordre til familievennlige arrangement, med sportslig og sosial ramme og om nødvendig med mulighet for overnatting.

 5.     Forbundsting

Avholdes 27-28. Januar 2007 Evt. forslag må være innlevert innen 15. Okt.

Har vi noen forslag? Se vedlagt forslag fra de frammøtte og evt. lufting av forslag under eventuelt.

 6.     Eventuelt

      Leif Erik  og flere som han hadde snakket med, ønsket å få USIC`s klasseinndeling endret.

      Klasser under og over 40år for damer og herrer. Dette er kanskje et forslag, som kan videre formidles via styret?

      Det ble også  luftet litt om det er realistisk med innføring av skøyting under JM-ski og bl.a på grunn av lange reiseveier, om det er realistisk å arrangere JM i landsdeler hvert år og for hele landet f.eks. hvert fjerde år.

      Forslag til årets ting?

 

      Vedlegg: Forslag til skriv til arrangør og foreløpig forslag til Forbundsting.

 

Møtet avsluttet:  17:02

 

 Ole Johnny Bråthen

Referent