07-FormRegister

2018

Vinterutvalgets beretning 2018

Utvalgets medlemmer

Posisjon Navn Lag
Leder Ole Johnny Bråthen Stasjonskameratene BIL
Medlem Vegard Tørstad JIL Oslo
Medlem Roy Kjærnet JIL Oslo
Medlem Arne Moholdt JIL Trondheim
Varamedlem Tor Brenna JIL Kongsvinger
Varamedlem Erlend Bjerkås JIL Trondheim
Varamedlem Christopher Wannebo Marienborg

Kort oppsummering av utvalgets aktiviteter

Vinterutvalget har langrenn som aktivitet.
Det har heller ikke i år vært avholdt noe utvalgsmøter, men det har vært kontakt via telefon og elektroniske meldinger.
Utvalgets medlemmer og varamedlemmer skal også ha fått tilsendt all post som utvalget har mottatt fra forbundsstyret.
Startkontingenten for deltagelse i et Jernbanemesterskap vil I 2019 stige og vil ha et tak på kr. 200,-. Dersom Jernbanemesterskapet legges inn i et turrenn kommer turrennsavgiftene i tillegg og kontingenten for deltagelse i Jernbanemesterskapet, vil ha et tak på kr. 100,-.
Vinterutvalget har vært representer ved leder, under årets jernbanemesterskap i langrenn, forbundets ledermøte og forbundets utvidede styremøte.

Norske mesterskap

Årets Jernbanemesterskap ble arrangert 10. Mars, med Jernbanens Idrettslag Hamar som arrangør.
Arena for mesterskapet var Brumund Fjellstue på Hedmarksvidda.
Løypa var en rundløype i det eksisterene løypenettet rundt Brumund Fjellstue, hvor start og mål var lagt til fjellstua.
I klasse B/herrer ble det gått fire runder a ca 3,2km. I en evt. klasse C/damer ville det blitt gått to runder i samme løype.
Løypetraseen var godt merker med JM-skilter og hadde tre veikryssinger, som var betjent av løypemannskap.
Ved påmeldingsfristens utløp var det 10 påmeldte og 1 kom etterhvert i tillegg ved etteranmelding.
Det ble etterhvert dessverre et stort forfall og det var kun 5 løpere som stilte til start, alle i herreklassen.
Mesterskapet ble fint avviklet i fine forhold, ca -3 grader og tørt nysnøføre, rikelig med snø og nylig oppskjøre løyper, litt dis I begynnelsen av løpet, men etterhvert skyfritt.

Resultater   JM langrenn 2018

Damer: Kl. C

Kl 4-5 30-39 år

Sara Ekmann

JIL Oslo

Ikke startet

Herrer: Kl. B

Kl 4-5 30-39 år

Vegard Lien

flytoget BIL

39.57

Arne Ove Fordal

Banenor BIL Oslo

Ikke startet

Stig Hauge

Ukjent klubb

Ikke startet

Kl 6-7 40-49 år

Vegard Tørstad

JIL Oslo

Ikke startet

kl.8-9 50-59 år

Arne Moholdt

JIL.Trondheim

39.32

Jernb.mester

NJIF`s pokal for
beste tid totalt.

Roy Kjernet

JIL. Oslo

39.40

KL 10-11 60-69 år

Even Løkken

JIL.Trondheim

46.47

Jernb.mester

Ole J. Bråten

Stasjonskameratene BIL

Brutt

Trim klasse/Gjesteklasse

Pim (Wilhelmus Jacobus) Laken

Ukjent klubb

Ikke startet

Lars Kristian Bjørlov

Ukjent klubb

Ikke startet

Internasjonale mesterskap

Det var i år igjen tid for et mesterskap i Langrenn, men pågrunn av mangel på arrangør ble forsøket i år avlyst og flytt til et annet år. Første forsøk vil da bli i 2019.


Vi takker arrangør for at de tok på seg mesterskapet og gjennomførte mesterskapet på en god og profesjonell måte.
Vi takker også alle som ellers viste interesse for årets Jernbanemesterskapet og håper å se dere igjen under kommende års mesterskap.

Vinterutvalget