07-FormRegister

Lov- og appellutvalget

Lov- og appellutvalget skal sørge for at lovverket er oppdatert og behandle saker som gjelder regelverket.

VERV NAVN TELEFON EPOST LAG
Leder Bjørn Forsmo 950 75367 bjorn.forsmo@nsb.no
JIL Ski
Medlem John Widgren 916 50170 jwi@baneservice.no JIL Grorud
Medlem Erik Lindholm 481 60696 erik.lindholm@nsb.no HIL NSB
Varamedlem Lars Johan Fossvold JIL Nord
Varamedlem Knut Sigve Stene 991 04267 ksstene@lyse.net JIL Stavanger
Lov 2013

Lov 2015

Lov 2017

Lov 2021