07-FormRegister

Nordisk

De nordiske mesterskapene i bordtennis arrangeres i utgangspunktet hvert fjerde år. Det første vi har statistikk fra var i 1969. Foreløpig er siste NJM arrangert i 2012. Dessverre har medlemslandene etter hvert fått problemer og fra og med 2014 er det bare Norge og Danmark som kan stille lag. Nordisk mesterskap har derfor gått i dvale. Tiden vil vise om det kan tas opp igjen. I henhold til turneringsplanen er det Norge som eventuelt skal være neste arrangør.

"For times they are a changing..."

Nedenfor finner du resultater fra siste nordiske mesterskap i Finland, 2012. Oversikt over deltakelse finnes under Statistikk-mappen.