07-FormRegister

2016

Vinterutvalgets beretning 2016

Utvalgets medlemmer

Posisjon Navn Lag
Leder Ole Johnny Bråthen Stasjonskameratene BIL
Medlem Vegard Tørstad JIL Oslo
Medlem Roy Kjærnet JBV BIL Oslo
Medlem Arne Moholdt JIL Trondheim
Varamedlem Tor Brenna JIL Kongsvinger
Varamedlem Erlend Bjerkås JIL Trondheim
Varamedlem Christopher Wannebo Marienborg

Kort oppsummering av utvalgets aktiviteter

Vinterutvalget har langrenn som aktivitet.

Det har heller ikke i år vært avholdt noe utvalgsmøter, men det har vært kontakt via telefon og elektroniske meldinger.

Utvalets medlemmer og varamedlemmer har også fått tilsendt all post som utvalget har mottatt fra forbundsstyret.

Vinterutvalget har vært representer ved leder, under forbundets utvidede styremøte, skulle også deltatt på årets ledermøte, men pågrunn av sukdom og for kort varsel til å få en erstatter for den påmeldte, måtte utvalget melde forfall.

Norske mesterskap

Årets Jernbanemesterskap i langrenn ble forsøkt arrangert to ganger, uten at det lot seg gjøre å avvikle mesterskapet.

Første gang 27. Februar under Mylla rundt i Nordmarka, men pågrunn av problemer med overnattingen, ble det bestemt å utsette til desember og legge mesterskapet til Bjorli.

Et nytt forsøk ble gjort lørdag 3. Desember, men ved påmeldingsfristens utløp var antall påmeldte så lavt, at det ble vedtatt å avlyse Jernbanemesterskapet i langrenn for 2016.

Internasjonale mesterskap

Det skulle i år vært arrangert Nordisk mesterskap i langrenn og vinterutvalget skulle vært med å arrangert, men ettersom det Nordiske samarbeidet for øyeblikket dessverre har opphørt, ble det ikke avholdt noe Nordisk mesterskap i langrenn i 2016.

Vi takker alle som viste intresse for årets Jernbanemesterskapet og ønsker dere lykke til under kommende års mesterskap.

Vinterutvalget