07-FormRegister

Veteranlauget

NJIFs veteranlaug (veteranutvalg) ble stiftet 26.01.1985 og tar opp medlemmer som har fylt 50 år. Utgivere av bladet "Veteran" som kommer fire ganger i året.

Fra vedtektens §1:
"Veteranlauget har som formål å være et sosialt og kulturelt forum for laugets medlemmer med ektefelle/samboer. Målet er å holde kontakten med tidligere idrettsvenner/arbeidskolleger og skape sosiale fellesopplevelser. Dette søkes oppnådd ved samlinger/aktiviteter som passer vår aldersgruppe, og gjennom bladet Veteran som sendes alle medlemmer. Laugets medlemmer stiller seg ved behov til disposisjon for NJIF der medlemmenes erfaring og ressurser kan være til nytte."

VERV NAVN TELEFON EPOST ADRESSE
President Birger Opås  
Visepresident Harald Carstens 951 79 769
69 27 42 96
kari-sym@online.no Skredderveien 19 1537 Moss
Kasserer Oddmund Tønseth 971 98 700
64 87 01 26
otonse@broadpark.no Torgveien 3
1400 Ski
Sekretær Gerd Nysveen 480 59 497
66 99 30 71
gerdnysveen@gmail.com Snorresvei 3b
1415 Oppegård
Redaktør Erling Ohnstad
64 97 80 71
erlinohn@online.no Solbergvn. 26c
1406 Ski


KONTAKT-
PERSONER
NAVN TELEFON EPOST ADRESSE
Bergen
distrikt
Odvar Hilton 55 29 68 33   Sollien 28
5096 Bergen
Stavanger
distrikt
Ansgar Dirdal 51 86 22 24   Sørhaugvn. 21
4085 Hundvåg
Kristiansand
distrikt
Roald Mykland  38 03 13 60    Hellemyr Terasse 17
4628 Kristiansand
Hamar
distrikt
 Anne Marie Mikkelsen 62 52 18 63
976 06 949 
  Lars Hollosgt. 8
2318 Hamar 
Trondheim
distrikt
Thor Herje 
(Sør for
Levanger)
73 93 58 02
908 61 962
  Sigurd Jorsalfarv. 21A
7052 Trondheim 
Nordlands-
banen
Per Myhre
(Levanger og nordover) 
74 16 31 43    Tranavn. 15B
7713 Steinkjær 
 NJIF Leder Johnny Flatmo 
916 59 679
johnny.flatmo@jbv.no
www.njif.org
P.b. 788
0106 Oslo