07-FormRegister

Invitasjoner

Invitasjon og omtale til årets Norske Jernbanemesterskap i Langrenn.

JIL Trondheim er arrangør av jernbanemesterskapet i langrenn 2022,
dato er lørdag 26. Februar, kl. 11.

Mesterskapet blir avviklet i klassisk stil.
Klasseinndeling i henhold til NJIFs reglement. Separate klasser for menn (B) og kvinner (C).
Alder ved utgangen av 2022 er tellende for klasseinndelingen.


Påmeldings frist: senest 19. Februar 2022.

Til Per Erling Myhre, pe.myhre@online.no
Opplys om navn, epostadresse, klasse og lag for hver deltaker. Deltakere i gjesteklasse må i tillegg opplyse om ønsket distanse.

Startkontingent:
Alle klasser kr 200,-. Pris er per deltaker. Fortrinnsvis lagvis betaling.
Betales til JIL Trondheim til kontonummer 1440.35.74458
Merk betalingen med «JM ski» og lag/navn.
Påmelding er ikke gyldig før betaling er mottatt.

Distanser:
B 1-9: 12km
Øvrige klasser: 5 km (C 1-12-70år og over og B 10-12-70år og over)
Gjesteklasse: valgfritt 5 km eller 12km
Distanser kan endres som følge av løype-og føreforhold.


For mer opplysninger kan en ringe Per Erling Myhre
Mobil: 90955310
eller sende en Epost til pe.myhre@online.no


Fullstendig invitasjon Jernbanemesterskapet i langrenn 2022. Info Kommer
Blir også sendt ut til alle lagene tilsluttet Norsk Jernbane Idrettsforbund.

Startliste JM-langrenn 2022

Løypekart/Arena kart                               Løypeprofil

      


Resultater blir lagt ut under denne linken