07-FormRegister

Norske

En gang i året og i samarbeid med et av Norsk Jernbane Idrettsforbunds klubber,
arrangerer Vinterutvalet Norske mesterskap i langrenn.

Mesterskapene arrangeres i henhold til Norsk Jernbane Idrettsforbunds
reglement og bestemmelser for Norske mesterskap pkt. 2.1 og 2.2 og
alle som tilfredsstiller kravene i samme reglement og bestemmelser
pkt. 1.4 deltagelse i jernbanemesterskap, kan delta.
 
Invitasjon og omtale til årets mesterskap    Resultater