Protokoller


PROTOKOLLER NJIF

Under det enkelte årstall i menyen til venstre vises alle protokoller som skrives i regi av NJIF, enten det er styrets protokoller eller protokoller i Arbeidsutvalget.

Protokollene legges ut på nettet når de er godkjent av styremøtet. 

Protokollene fra inneværende tingperiode er tilgjengelig elektronisk. Ved behov for mer historikk, ta kontakt med NJIF.