Styret

NJIF er organisert med et styre bestående av 7 personer. Alle i styret unntatt styremedlemmene utgjør samtidig arbeidsutvalget (AU) som tar seg av de daglige oppgavene.

Styret i Norsk Jernbane Idrettsforbund (NJIF) 2017-2019
VERV NAVN TELEFON     EPOST LAG
Leder Johnny Flatmo 916 59 679 joh.fla@hotmail.com JBIL Eidsvoll
Nestleder Terje Ekran

916 51 807

terje.ekrann@nsb.no

HIL NSB
Kasserer Jan Aage Aronsen 909 73 018 jaaaron@online.no HIL NSB
Sekretær Randi H. Martinsen 993 08 215 randi.helene.marthinsen@nsb.no JIL Ski
Varamedlem AU Roar Gulbrandsen

959 82 261

roar.gulbrandsen@ebnett.no

JIL Drammen 
Styremedlem Gunn Mathisen 476 04 635 gunn.irene.mathisen@banenor.no JIL Ski
Styremedlem Helene Nord 976 91 307 helene.nord@nsb.no
JIL Oslo S
Styremedlem Tom Jochumsen 400 44 877 tjochums@online.no JIL Kristiansand
Varamedlem Svein Arnesen  sveinolav.arnesen@flytoget.no Flytoget BIL
Varamedlem Øystein Olsen 920 25 602 oystein.olsen@mantena.no Marienborg BIL
Varamedlem Børge Stangeland 916 69 684 borge.stangeland@nettbuss.no JIL StavangerUtvalgsledere 2017-2019
Bordtennisutvalget
Bowlingutvalget
Fotballutvalget
Golfutvalget
Hobbyutvalget
Lov- og appelutvalget
Skytterutvalget
Sommerutvalget
Veteranlauget
Vinterutvalget