Styret

NJIF er organisert med et styre bestående av 7 personer. Alle i styret unntatt styremedlemmene utgjør samtidig arbeidsutvalget (AU) som tar seg av de daglige oppgavene.

Styret i Norsk Jernbane Idrettsforbund (NJIF) 2021-2023
VERV NAVN TELEFON     EPOST LAG
Leder Terje Ekrann 916 51 807 terje.ekrann@outlook.com JIL Oslo
Nestleder Svein Olav Arnesen

900 28 186

sveinolav.arnesen@flytoget.no

JIL Oslo
Kasserer Jan Aage Aronsen 909 73 018 jaaaron@online.no JIL Oslo
Sekretær Randi H. Martinsen 993 08 215 randi.helene.marthinsen@nsb.no JIL Ski
Styremedlem Helene Nord

976 91 307

helene.nord@sj.no

JIL Trondheim
Styremedlem Tom Jochumsen 400 44 877 tjochums@online.no JIL Kristiansand
Varamedlem Knut Sigve Stene

ksstene@lyse.net

JIL KristiansandUtvalgsledere 2021-2023
Bordtennisutvalget
Bowlingutvalget
Fotballutvalget
Golfutvalget
Hobbyutvalget
Lov- og appelutvalget
Skytterutvalget
Sommerutvalget
Veteranlauget
Vinterutvalget